De IPR-kwalificatie van pauliana-achtige aansprakelijkheid: welk label voor Peeters/Gatzen (“collectieve schade”)?

Yummie: Dutch High Court asks the European Court of Justice for assistance in qualifying anti-avoidance /fraudulent conveyance mechanisms. (Guest blog in Dutch).

Corporate Finance Lab

De Nederlandse Hoge Raad stelde op 8 september het Europese Hof van Justitie enkele interessante prejudiciële vragen over de Peeters/Gatzen-vordering (ECLI:NL:HR:2017:2269). Voor hen die er het raden naar hebben wie die Peeters of Gatzen dan wel zijn, eerst een korte toelichting. De andere lezers kunnen gelijk naar de navolgende alinea’s scrollen.

1.

In eerdere posts wezen we al op de actio pauliana als techniek van schuldeisersbescherming. Ze laat schuldeisers, en na faillissement de boedel, toe om handelingen niet-tegenwerpelijk te laten verklaren, mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden. We noemen hier omwille van de bondigheid enkel de voornaamste twee:

  • de ene voorwaarde is verhaalsbenadeling: het beslag op het schuldeisersvermogen wordt bemoeilijkt of uitgehold, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar goederen wegschenkt aan vrienden;
  • de andere voorwaarde is het zogenoemde subjectief element: de schuldenaar heeft de bestreden handeling verricht met “wetenschap van benadeling” of zelfs “bedrieglijke intentie”.

Soms is de pauliaanse niet-tegenwerpelijkheid…

View original post 458 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: